Noves subvencions destinades a impulsar start-up i projectes d'R+D

El Consell Comarcal del Baix Penedès us informa que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar empreses emergents (start-up) en fase inicial i projectes d'R+D col·laboratius entre empreses i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO.

210614 rd
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques mitjançant les línies següents:


- Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), que es defineixen a l'annex 2.


- Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques, que es defineixen a l'annex 3.


Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 obligatòriament des del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici). El termini s’obrira pròximament.
Per més informació consultar el DOGC en el següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=903529

2021 eractivaciook