L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal es reuneix amb la Coordinadora Territorial de Joventut per demanar més recursos pels joves del Baix Penedès.

El contracte programa actual no es revisa des del 2015.

 

201110 jo10 de novembre de 2020.El passat dimarts 27 d'octubre va tenir lloc una trobada entre l'àrea de Joventut del Consell  Comarcal del Baix Penedès i la coordinadora Territorial de Joventut. L'objectiu d'aquesta trobada  entre el conseller Marc Palau i la Sra. Maria Carme Blay Boquera coordinadora Territorial a Tarragona i altres responsables de les dues àrees, era el de posar sobre la taula la situació actual de l'àrea de Joventut de la nostra comarca. Actualment,  aquesta àrea rep, per part de la DGJ (Direcció  General de Joventut), un import el qual no s'actualitza des de l'any 2015. 

A aquesta situació si suma l'increment dels costos de l'Àrea  de Joventut com són el lloguer del local on està ubicada Oficina Jove del  Baix Penedès, els costos de personal i altres derivats de les tasques d'organització d'activitats fa que l’àrea és vegi debilitada per tal d’organitzar nous projectes, activitats o altres formacions pels joves de la  comarca. 

La trobada va servir per traslladar la preocupació de la comarca a la Territorial i que aquesta va agafar el compromís de traslladar tot l'exposat a la Direcció General de Joventut, la qual s’espera que pugui ajudar a millorar el contracte programa i actualitzar-lo a les necessitats actuals. 

Any rere any aquesta àrea ha anat resolent aquests problemes i ha donat un servei òptim a la  comarca. Cal remarcar que la majoria dels ajuntaments del Baix Penedès ajuden a  aquest bon funcionament de l'àrea a través del conveni signat entre ells. Cal remarcar que per motius diversos ni l'ajuntament del Vendrell ni el de Calafell s’han adherit a aquest conveni, fet que ha comportat una retallada molt important en ingressos. 

El conseller Marc Palau destaca la importància de les polítiques comarcals de Joventut i assegura que continuarà treballant per aconseguir millores amb la negociació del contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.