Noves subvencions al Sector Turístic de Catalunya

Dimecres 17 de junyde 2020.El Departament de Turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès es fa ressò de l’ORDRE EMC/82/2020, del 14 de juny, amb què la Generalitat de Catalunya aprova les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

 

200617 TurismeBPenedesTal i com publica la resolució, aquesta pandèmia està ocasionant quantiosos danys a tota Catalunya, generant, entre d'altres, una reducció dràstica i involuntària de l'activitat econòmica del teixit empresarial català i provocant fins i tot l'aturada de nombroses empreses. Concretament, està afectant d'una manera molt intensa el sector empresarial turístic, el qual està arribant pràcticament a la paralització. És per tot això que s'ha dissenyat una nova línia de concessió d'ajuts, que respon a la necessitat de secundar des de la Generalitat de Catalunya, de manera específica, persones autònomes i empreses del sector turístic, i d'interès turístic.

 

Aquests ajuts van dirigits tant a professionals autònoms com a les empreses turístiques, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic.

 

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros. I la resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

-Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.

-Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.

-Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

 

En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma. 

 

El formulari de sol·licitud està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).