INFORMACIÓ ACTUALITZADA IMPORTANT SOBRE EL SERVEI DE LES BEQUES MENJADOR

INFORMACIÓ ACTUALITZADA IMPORTANT SOBRE EL SERVEI DE LES BEQUES MENJADOR

200324 TargetamonederPer garantir la continuïtat dels ajuts de beca menjador als menors estudiants, durant el temps que els centres educatius romanguin tancats com a mesura per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, el Departament d’Educació conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat ha decidit substituir les beques menjador per targetes moneder. Aquestes targetes son pels alumnes que tinguin concedida una beca socioeconòmica. Les beques de menjador obligatori no estan incloses.

La targeta moneder s’entregarà activada i permet fer despesa en establiments d’alimentació. Vindran amb una càrrega de 40€ que computa des del dia del tancament de les escoles fins el dia 30 de març. Aquestes targetes no es poden llençar, ja que si el confinament s'allarga es recarregaran novament.

 

Al Baix Penedès, les beques menjador són gestionades pel Consell Comarcal, que les distribuirà a través dels ajuntaments.

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO DE LAS BECAS COMEDOR

 

Para garantizar la continuidad de las ayudas de beca comedor a los menores estudiantes, durante el tiempo que los centros educativos permanezcan cerrados como medida para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2, el Departament d’Educació conjuntamente con el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat ha decidido sustituir las becas comedor por tarjetas monedero. Estas tarjetas son para los alumnos que tengan concedida una beca socioeconómica. Las becas de comedor obligatorio no están incluidas.

 

La tarjeta monedero se entregará activada y permite hacer el gasto en establecimientos de alimentación. Vendrán con una carga de 40 € que computa desde el día del cierre de las escuelas hasta el día 30 de marzo. Estas tarjetas no se pueden tirar, si el confinamiento se alarga se recargaran nuevamente. 

 

En el Baix Penedès, las becas comedor son gestionadas por el Consell Comarcal, que las distribuirá a través de los ayuntamientos.