RECOMANACIONS PER LA CORRECTA GESTIÓ DOMICILIARIA DELS RESIDUS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA

Amb motiu de la situació d'emergència de salut pública provocada pel COVID-19, resulta imprescindible dictar instruccions sobre la gestió de residus domèstics en habitatges amb pacients en contacte amb COVID-19 i sense contacte.
logo ccbp1. El maneig domiciliari dels residus en habitatges amb positius o en quarantena per COVID-19, es recomana el següent:
• Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta ( guants, mocadors, màscares), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell de brossa disposat en la habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
• La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament e introduir-se en un segona bossa (bossa 2), al costat de la sortida de la habitació, on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats per el cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de la habitació.
• La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta de residus domèstics en la bossa de brossa (bossa 3) corresponent a la fracció resta.
Immediatament després es realitzarà una higiene completa de les mans, amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons.
2. El maneig domiciliari dels residus en habitatges sense positius o quarantena, es recomana realitzar- ho del següent manera:
• La separació dels residus es realitzarà com es realitza habitualment, tractant de maximitzar aquesta separació a fi de reduir la fracció resta generada. Las fraccions separades solo es dipositaran en els contenidors corresponents.
• Els guants de làtex o nitril empleats per altres usos no deuen dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc), sinó en el de resta (gris).
Qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.