El Baix Penedès ha recaudat a través de la la Taxa Turística 203.671€ el darrer estiu

El balanç respecte l’estiu del 2018 a la comarca és positiu amb un augment de gairebé el 5%. Els diners recaptats es destinen a la promoció turística sostenible de la comarca.

200212 BPenedesLa comarca del Baix Penedès va recaudar durant l’estiu passat un total de 203.671,16€ en concepte de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Aquesta xifra és un 4,69% superior a la recaptada durant l’estiu del 2018 i que va arribar als 194.084,76€. S’entén per període estival el període comprès entre el mes d’abril i setembre. Jaume Casañas, conseller comarcal de turisme destaca que "les dades de la Taxa de Turisme demostren que el turisme és un sector estratègic pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca. Des del Consell Comarcal estem treballant per tenir una estratègia conjunta que posi en valor la diversitat del Baix Penedès, des de la part marítima a la part interior".

Els tres municipis costers: El Vendrell, Calafell i Cunit van recaptar el 92,39% del total i la resta de poblacions de la comarca, el 7,61%. Per municipi, El Vendrell és la població de la comarca que més va recaptar en aquest concepte: 129.775,28€ pels 124.430,62€ recaptats durant l’estiu 2018. Calafell va recaptar durant l’estiu del 2018 60.982,00€ i el 2019 va augmentar fins els 62.446,05€. Pel que fa a Cunit, l’estiu 2018 va recaptar 5.710,33€ i el mateix període del 2019 7.335,90€. La resta de la comarca va passar dels 2.961,81€ el 2018 a 4.113,93€ durant l’estiu del 2019. Recordem que els tres municipis costers recauden ells mateixos aquest impost mentre que el Consell Comarcal del Baix Penedès recapta aquesta taxa a la resta de municipis

La Taxa Turística, és a dir l'impost sobre les estades en establiments turístics grava la capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments subjectes a l'impost. L’impost també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística.

La llei de la taxa turística estableix que els diners recaptats es destinin a la promoció turística, a l’impuls del turisme sostenible i al desenvolupament d’infraestructures i serveis. 

Imatge del Baix Penedès.