Resultats de les seleccions del Programa "Joves en Pràctiques 2018"

Per conèixer els resultats dels diferents processos de selecció accedeix a l'e-tauler